18 maja 2012

15 lat sakramentu święceń

WATYKAN Tym razem na gorąco. W przeddzień 15 rocznicy święceń prezbiteratu miałem radość przewodniczyć Eucharystii przy ołtarzu bł. Jana Pawła w bazylice Św. Piotra. Tydzień temu ks. Konrad Krajewski, ceremoniarz papieski, który "zawiaduje" czwartkową Mszą po polsku zaproponował mi coś takiego. A ja na to: nie wiem czy sobie ksiądz zdaje sprawę jaka mi radość sprawia. 18go maja mam rocznicę święceń! Przy ołtarzu zazwyczaj jest trochę pielgrzymów ale także grupa stałych bywalców, do których i ja należe. Zazwyczaj jest koło pięćdziesięciu kapłanów, dziś może było blisko setki. W Watykanie Wniebowstąpienie świętuje się po staremu, w 40 dzień po Zmartwychwstaniu. Ja byłem wniebowzięty... Tą drogą dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają modlitwami przez te lata. Polecam też moich Współbraci, jest nas 8! Człowiek jest słabeńki, ale jak wielu prosi o Ducha Świętego dla mnie, no to On w końcu musi przyjść!


W homilii przywołałem słowa Jana Pawła, z czasu, gdy "wykluwało" się moje powołanie, a wszyscy byliśmy piękni i młodzi... Ojciec Święty pisał w liście na Dzień modlitw o powołania w 1980 r.: W pierwszych uczniach, którzy uwierzyli w Chrystusa Zmartwychwstałego i otrzymali dar Ducha świętego, dokonała się tajemnicza i głęboka przemiana. Byli to sami prości ludzie, których Jezus wybrał spośród swojego ludu, każdego z osobna. Znamy ich wątpliwości i lęki (por. Mt 28,17; J 20,19); lecz oni uwierzyli w Zmartwychwstałego i równocześnie mieli pełną świadomość swojego powołania i swojej misji, w której Duch Święty miał ich umocnić według obietnicy samego Pana: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami … aż po krańce Ziemi” (Dz 1,8). Zmusiłem też wszystkich słuchaczy by zadarli głowy do góry i odczytali słowo, które jest na ścianach bazyliki, tuż pod sklepieniem opasuje całą świątynię. Akurat dla tych co są przy ołtarzu JP2 jest ten fragment: Prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara... Wam też życzę tego umocnienia od Ducha Świętego. Niech On w czasie dni nowenny dotyka waszego serca i wzbudza w nim wiarę!

Brak komentarzy :