16 czerwca 2014

Benedykt i Franciszek


MOGILNO  Te dwa imiona dzisiaj natychmiast kojarzą się z osobami papieży. Ale ten "duet" ma dłuższą historię, w którą także my, kapucyni jesteśmy włączeni. Zaczęło się od małej kaplicy, pochodzącej z IV w. którą benedyktyni wydzierżawili św. Franciszkowi, a która stała się kolebką Zakonu i znana jest do dzisiaj jako Porcjunkula. Franciszek w ramach czynszu obiecał mnichom kosz ryb.